Het team

Het team van De Steenen Kamer werkt met elkaar aan het bieden van passend onderwijs voor uw zoon of dochter.

In 2019-2020 ziet ons team er als volgt uit:

Het managementteam bestaat uit
Jennifer Saris;                 Directeur
André Oosten;                Vertrouwenspersoon, pestcoördinator
Inge Drenth;                    Intern begeleider  groep 1 t/m 6
José Stedehouder;          Intern begeleider groep 7 t/m 8Het expertise personeel bestaat uit
Liesbeth de Ruijter;        Orthopedagoge-generalist
Lenny de Rijcke;              Logopediste
Lydia van de Blom;         School maatschappelijk werkster
Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit
Jurgen Schriek;                Hoofd Conciërge
Suzanne van Rooij;         Administratief medewerkster

De vakleerkrachten zijn
André Oosten;                 Gymdocent maandag en dinsdag
Nathalie Hoogendoorn; Gymdocent donderdag en vrijdag (vanaf 1 januari 2020)

De onderbouw bestaat uit
Marjolein Oosten;            Groepsleerkracht 1/2
Deborah Eisinga;              Groepsleerkracht 1/2
Denise Verhoeven;           Onderwijsassistente 1/2
Yvonne Gödde;                 Groepsleerkracht 3
Daniëlle Zanen;                 Groepsleerkracht 3
Janneke Keller;                  Groepsleerkracht 4De middenbouw bestaat uit
Marianne Maurice;            Groepsleerkracht 5a
Denise v/d Weele;              Groepsleerkracht 5a
Lisa Bentvelzen;                 Groepsleerkracht 5b
Nathalie Hoogendoorn;    Groepsleerkracht 6a
Inge Drenth;                        Groepsleerkracht 6a (vanaf 1 januari 2020)
Bianca Versteeg;                 Groepsleerkracht 6b
Rixt Visser;                           Groepsleerkracht 6b
De bovenbouw bestaat uit
Annemieke Boogert;                          Groepsleerkracht 7a
Linda van loon;                                    Groepsleerkracht 7b
Nicole de Rooij;                                   Groepsleerkracht 7b
Linda Beers;                                         Groepsleerkracht 8a
Christel van Turnhout;                       Groepsleerkracht 8a en 8b
Erika Brandt;                                        Groepsleerkracht 8b
De SBO+ groep bestaat uit
Ilse Blok;                                Groepsleerkracht 5/6+
Esther Tromp;                       Groepsleerkracht 7/8+
Danielle Snikkers                  Groepsleerkracht 7/8+
Gerry van Helden;                Onderwijsassistente
Miranda Kooij;                      Onderwijsassistente
Karin Plaisier;                       Onderwijsassistente